รุ่นรถ

XZU-4W ATOM

XZU 150 แรงม้า

FG 240 แรงม้า

FM 260 แรงม้า

FM 344 แรงม้า

FM 380 แรงม้า

FG 260 แรงม้า

FM 344 แรงม้า

FM 380 แรงม้า

SY 380 แรงม้า

SR 410 แรงม้า

SS 480 แรงม้า

LIESSE II 136 แรงม้า

RK 251 แรงม้า

RM 380 แรงม้า

FC 155 แรงม้า

FC 175 แรงม้า

FC 210 แรงม้า

FL 260 แรงม้า

FL 344 แรงม้า

GV 344 แรงม้า

GY 380 แรงม้า

FM 344 แรงม้า

FG 260 แรงม้า

GL 240 แรงม้า